Stop wwożeniu złych odpadów

wwozenie nielegalnych smieci

Międzynarodowa akcja przeciwko nielegalnemu handlowi odpadami niebezpiecznymi.

Wspólne działania Interpol Environmental Security Program i Pollution Crime Working Group

Operacja Interpolu pt. Tackling Illegal Disposal and Trade in Hazardous wymierzona została w zwalczanie przestępczości gospodarczej polegającej na przeciwdziałaniu handlowi niebezpiecznymi odpadami. W operacji wzięło udział 37 krajów.

Operacja Interpolu pt. Tackling Illegal Disposal and Trade in Hazardous wymierzona była w zwalczanie przestępczości gospodarczej polegającą na handlu niebezpiecznymi odpadami. Wydział do walki z przestępczością gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, który koordynował działania na terenie naszego kraju, zaprosił do udziału w operacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska i Straż Graniczną z którymi prowadzono bieżącą współpracę. Celem operacji było:

zidentyfikowanie przestępców i organizacji przestępczych zaangażowanych w nielegalną utylizację i transgraniczne przesyłanie odpadów niebezpiecznych,

wzmocnienie komunikacji i zdolności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości przeciwko środowisku, a w szczególności zwalczaniu zanieczyszczenia środowiska zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym,

koordynacja pomiędzy agencjami i służbami w celu wykrycia i powstrzymania przestępczości zanieczyszczenia środowiska nielegalnymi odpadami, w tym zaangażowanie organów powołanych do zwalczania przestępczości w tym zakresie,

poprawa komunikacji, współpracy i koordynacji między krajami wywozu i przeznaczenia nielegalnych odpadów,

prowadzenie postępowań karnych zainicjowanych w wyniku podjętych kontroli i na podstawie informacji zebranych w toku operacji.

W wyniku przeprowadzonych działań wszczęto 15 postępowań przygotowawczych z art. 183 § 1,4 i 5 kk, 291 § 1kk i art.270 § 1kk, przedstawiono zarzuty dwóm podejrzanym z art. 183 kk i 291§ 1kk. Zabezpieczono 348,4 ton odpadów stałych oraz 110 011 litrów odpadów płynnych.

Ponadto zabezpieczono odpady pochodzące z terenu RP: beczki z substancjami oleistymi, szlamami i elektrolitami, pojazdy samochodowe, wraki pojazdów samochodowych, części pojazdów samochodowych, w tym akumulatorów, poduszek airbag, odpady komunalne w postaci proszku i wiórów, odpady medyczne: poszatkowane strzykawki, igły infekcyjne, worki oraz rękawiczki.

Podczas prowadzonych działań zabezpieczono również odpady pochodzące z innych państw w postaci odpadów stałych, w tym akumulatorów, poduszek powietrznych itp. części zdemontowanych pojazdów z terenu Wlk. Brytanii, Niemiec, bliżej nieokreślonych zmielonych odpadów z niemieckich firm oraz odpadów komunalnych zmieszanych, w tym worków papierowych, foliowych i przewodów elektrycznych transportowanych z Anglii.

KGP (Biuro Kryminalne KGP/ wsz. Data publikacji 10.07.2017)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *